Omschrijving

Begroting voor wijziging

Begroting na wijziging

Realisatie

Saldo

Onvoorzien, overhead en Vpb

2017

2017

2017

2017

Onvoorzien

-80

-57

2

59

Overhead

-5.067

-5.501

-4.986

515

Vennootschapsbelasting

-617

-236

-428

-193

Totaal onvoorzien, overhead en Vpb

-5.764

-5.793

-5.412

382