Portefeuillehouder(s) Tom van de Nieuwenhuijzen (milieu, duurzaamheid en riolering)

Realisatie

bedragen x € 1.000

Baten € 2.861 6,34 %
Lasten € 2.330 4,77 %

Begroot v.s. Realisatie

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota’s

Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Beleidsnota ‘Duurzaamheid 2016-2020

2016-2020

6 oktober 2016

2019/2020

Uitvoeringsprogramma duurzaamheid

2017

nvt

nvt