Omschrijving

Toevoegingen

Onttrekkingen

Reden

DR Nieuwbouw Sporthal

98.520

dekking afschrijving investering

DR Renovatie de Bongerd

13.134

dekking afschrijving investering

DR Nieuwbouw brandweerkazerne en werf

75.613

dekking afschrijving investering

DR dak Emiliusschool

16.751

dekking afschrijving investering

DR Vijverbergschool

10.038

dekking afschrijving investering

DR Optimalisatie sportpark SBC

37.738

dekking afschrijving investering

DR Onderwijshuisvesting 2010

3.380

dekking afschrijving investering

DR Aanpassing Bongerd t.b.v. Boksschool

1.480

dekking afschrijving investering

Verkoop HNG

68.403

jaarlijkse uitbetaling verkoopsom

Egalisatiereserve wegen

55.962

egalisatie wegen

Totaal

0

381.018