Portefeuillehouder(s) Tom van de Nieuwenhuijzen

Realisatie

bedragen x € 1.000

Baten € 25.559 56,65 %
Lasten € 8.861 18,14 %

Begroot v.s. Realisatie

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota’s

Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Financiële verordening

N.v.t.

22 juni 2017

nvt

Nota activering, waardering en afschrijving

N.v.t.

20 juni 2013

2018

Nota reserves en voorzieningen

N.v.t.

24 mei 2011

2018