Inleiding

Algemeen
Het opstellen van de paragraaf financiering in de begroting en de jaarstukken is in het BBV en in de wet Fido verplicht gesteld. Financiering is de manier waarop gemeente Son en Breugel de benodigde geldmiddelen aantrekt en (tijdelijke) overtollige geldmiddelen belegt. De uitvoering van deze paragraaf is binnen de wettelijke kaders van het BBV en de wet Fido. Naast deze wetgeving is voor de gemeente een treasurystatuut vastgesteld. In dit statuut zijn regels opgenomen om daarmee de financieringsfunctie te sturen, beheersen en controleren. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan.