Omschrijving

Begroting voor wijziging

Begroting na wijziging

Realisatie

Saldo

Algemene dekkingsmiddelen

2017

2017

2017

2017

Algemene uitkering

16.501

16.844

16.688

-156

Dividenden

30

48

48

0

Lokale heffingen

3.515

3.371

3.381

10

Overige algemene dekkingsmiddelen

-357

-200

0

200

Treasury

457

457

483

27

Totaal algemene dekkingsmiddelen

20.145

20.520

20.600

80