Portefeuillehouder(s) Kees Vortman (openbare ruimte, wijkbeheer, toerisme en recreatie) en Tom van den Nieuwenhuijzen (bossen, natuur, water)

Realisatie

bedragen x € 1.000

Baten € 105 0,23 %
Lasten € 1.349 2,76 %

Begroot v.s. Realisatie

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota’s

Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Groenbeleidsplan 2013

2013-2023

6 februari 2014

2022

Evaluatie Evenementenbeleid

cie az: februari 2016

Evenementenbeleid

4e kwartaal 2016