Portefeuillehouder(s) Hans Gaillard en Tom van de Nieuwenhuizen (dierenwelzijn)

Realisatie

bedragen x € 1.000

Baten € 15 0,03 %
Lasten € 1.125 2,30 %

Begroot v.s. Realisatie

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota’s

Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Nota integrale veiligheid Son en Breugel
2015 - 2018

2015 -2018

18 december 2014

December 2018

Beleidsplan Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2015-2019

2015-2019

N.v.t.

2019