Portefeuillehouder(s) Kees Vortman

Realisatie

bedragen x € 1.000

Baten € 138 0,31 %
Lasten € 1.629 3,33 %

Begroot v.s. Realisatie

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota’s