Portefeuillehouder(s) Hans Gaillard

Realisatie

bedragen x € 1.000

Baten € 350 0,78 %
Lasten € 701 1,43 %

Begroot v.s. Realisatie

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota’s

Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Persoonlijk en dichtbij

N.v.t.

21 juni 2012

N.v.t.

Visie op dienstverlening

2014-2018

Commissie AZ 14 januari 2015

N.v.t.