Portefeuillehouder(s) Hans Gaillard; Eef van Turnhout (economische zaken incl. Ekkersrijt)

Realisatie

bedragen x € 1.000

Baten € 80 0,18 %
Lasten € 1.447 2,96 %

Begroot v.s. Realisatie

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota’s

Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Beleidskader integriteit gemeente Son en Breugel 2015

N.v.t.

26 maart 2015

N.v.t.

Bestuurlijke toekomstvisie

N.v.t.

18 juni 2015

N.v.t.

Jeugdgemeenteraad

N.v.t.

4 februari 2016

N.v.t.

IBP 2016-2020

2016-2020

2 december 2015 (Commissie AZ)

N.v.t.

Samenwerkingsagenda Stedelijk Gebied Eindhoven

2018 - 2025

21 december 2017

n.v.t.