Inleiding

Jaarlijks treft u in deze paragraaf een overzicht aan van kengetallen. Op de website www.waarstaatjegemeente.nl, ontwikkeld voor gemeentelijke bestuurders en professionals, vindt u een dashboard dat is onderverdeeld in verschillende thema’s over gemeentelijke onderwerpen. De gegevens komen uit verschillende bronnen en onderzoeken, zoals burger- en ondernemerspeilingen, CBS en andere centrale databronnen. U kunt de gegevens uit het dashboard gebruiken om te zien waar Son en Breugel staat. U kunt de gegevens ook vergelijken met andere gemeenten. Ter illustratie hebben wij het thema “gemeenteprofiel” hieronder toegevoegd. Voor meer informatie en overige kengetallen verwijzen wij u naar www.waarstaatjegemeente.nl.


Bron: waarstaatjegemeente.nl 15 maart 2018