Portefeuillehouder(s) Kees Vortman (onderwijs en sport), Tom van den Nieuwenhuijzen (subsidiebeleid, kunst en cultuur, monumentenbeleid en archeologie) en Eef van Turnhout (Vestzaktheater)

Realisatie

bedragen x € 1.000

Baten € 368 0,82 %
Lasten € 3.157 6,46 %

Begroot v.s. Realisatie

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota’s

Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Integraal Huisvestingsplan onderwijs

2012-2015

22 december 2011

Nog niet bekend

Peuterwerk/onderwijsachterstandenbeleid

N.v.t.

4 oktober 2012

2018

Accommodatiebeleid

N.v.t.

6 februari 2014

Uitvoeringsagenda 2016.

Plan van aanpak vergunninghouders

2018

onbekend

2018

Cultuurhistorisch beleidsplan Son en Breugel

N.v.t.

N.v.t.

2018

Subsidiebeleidsplannen

Vanaf 2005

Jaarlijks

Waarschijnlijk vanaf geen2019 geen subsidiebeleidsplan meer

Visie Sport en beweeg

vanaf 2014

6 februari 2014

n.v.t.

Monument in Beeld

Vanaf 2011

1 september 2011

N.v.t.