Portefeuillehouder(s) Kees Vortman

Realisatie

bedragen x € 1.000

Baten € 2.990 6,63 %
Lasten € 5.292 10,83 %

Begroot v.s. Realisatie

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota’s

Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Persoonlijk en dichtbij

N.v.t.

21 Juni 2012

N.v.t.

Uitgangspunten Participatiebeleid

2014-2018

Commissie BZ 2 september 2014

N.v.t.

Verordeningen participatiewet

2014-2018

18 december 2014

N.v.t.

Toekomstvisie WSD

2017-2018

30 maart 2017

N.v.t.