Portefeuillehouder(s) Eef van Turnhout (cmd, Wmo en jeugd) en Tom van de Nieuwenhuijzen (subsidiebeleid, volksgezondheid)

Realisatie

bedragen x € 1.000

Baten € 760 1,68 %
Lasten € 7.506 15,36 %

Begroot v.s. Realisatie

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota’s

Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Persoonlijk en dichtbij

N.v.t.

21 Juni 2012

N.v.t.

Lokaal gezondheidsbeleid

2014-2018

21 mei 2014

2018

Subsidiebeleidsplannen

Vanaf 2005

Jaarlijks

Wordt verwerkt in begroting 2019 e.v.

Visie wonen met zorg

N.v.t.

29 augustus 2013

N.v.t.

Beleidsplan jeugd

N.v.t.

13 maart 2014

N.v.t.

Kader Sociaal Domein

N.v.t.

30 augustus 2017

N.v.t.